หมายเลข ๘๗
ความระส่ำระสาย
พฤติกรรมบุคคลหมายเลข ๘๗ เป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจให้คนชอบพอรักใคร่ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เป็นคนสุภาพโรแมนติก  รักความยุติธรรม  ชอบความสงบ
ชอบความโอ่อ่า หรูหราดูดี  เป็นบุคคลที่มีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงิน จะสามารถหาได้โดยง่าย
ไม่มีทางสายกลางในการใช้เงิน บทจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็สามารถละลายได้ในพริบตา บทจะขี้เหนียว
ก็เหนียวจนเอาไม่ออก   เข้ากับคนได้ทุกระดับ จะมีคนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุน
ชีวิตของบุคคลหมายเลข  ๘๗  เป็นเลขร้ายเป็นดาวคู่บาปเคราะห์ หมายถึงความ
ระส่ำระสายของชีวิต  หมายถึงความสับสนอลเวง จะประสบแต่เรื่องร้าย  ๆ ให้ระวังจะถูกดำเนินคดี
จากการไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่น โดยการไปเซ็นต์เอกสารค้ำประกัน จะถูกดำเนินคดีในความผิดที่ตัวเอง
ไม่ได้ก่อขึ้น  เป็นคนเจ้าอารมณ์ อมทุกข์ มักหลงผิด หูเบา  เชื่อใจคนง่าย ชีวิตบั้นปลายจะตกต่ำ 
จะต้องตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี  มีคนอิจฉาริษยา เอารัดเอาเปรียบ  เบียดบังเอาความดีความชอบ
ถูกผู้ใหญ่กลั่นแกล้ง ชีวิตจะต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคทุกรูปแบบ
หมายเลข ๘๗  ส่วนใหญ่จะเป็นรหัสของผลรวม ของชื่อและนามสกุล  ต้องเปลี่ยน
ชื่อใหม่ให้ได้หมายเลขดี โดยเอานามสกุลเป็นตัวกำหนด