หมายเลข
ตัวอักษรเทียบค่า
รหัสดาว
ธาตุ
เลข 1
ก ด ท ถ ภ ฤ (อุ) า (อ่า) (เอก) (อำ) / A I J Q Y
อาทิตย์
ไฟ
เลข 2
ข ช บ ป ง (อู)(เอ)(แอ)(ไม้โท) / B K R
จันทร์
น้ำใส
เลข 3
ฆ ฑ ฒ ต (ข.ขวด) ไม้จัตวา / C G L S
อังคาร
น้ำขุ่น
เลข 4
ค ธ ร ญ ษ โ - ะ- ไม้หันอากาศ,สระอิ / D M T
พุธ
ดินดี
เลข 5
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ (อึ) / E H N X
พฤหัส
ไฟใฝ่รู้
เลข 6
จ ล ว อ ใ / U V W
ศุกร์
ลม
เลข 7
ศ ส ซ (สระอี ) (สระอือ) (ไม้ตรี) / O Z
เสาร์
ดินแล้ง
เลข 8
ย พ ฟ ผ ฝ ( ไม้ไต่คู้) / F P
ราหู (เนปจูน)
น้ำมหาสมุทร
เลข 9
ฏ ฐ ไ (ไม้การันต์ )
ดาวเกตุ
ไฟ+ลม
เลข 0
ไม่มีอักษรเทียบค่า
มฤตยู
ลม

www.surawat.191.com

อาจารย์ พ.ต.ต.สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี โทร.086-6117905
โหราเลขศาสตร์ ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น