ข้อคิดในการเปลี่ยนชื่อ
" การเปลี่ยนชื่อคือการเปลี่ยนชีวิต
โปรดจงคิดให้ดีอย่าผลีผลาม
Web ไหนถูกไหนผิดให้ติดตาม
หลักกาลาม-มะสูตร นั้น ยังใช้ดี
คืออย่าเชื่อตามที่ฟังหรือทำตามกันมา
คำเล่าลือ, ตำรา, นึก, คาดเดา ควรหลีกหนี
แม้คิดตามแนวเหตุผลหรือทฤษฎี
หรือเพราะมีรูปลักษณ์น่าศรัทธา
และสุดท้ายแม้ผู้กล่าวจะเข้าท่า
เป็นครูบาอาจารย์ที่ปรึกษา
การจะเชื่อก็ควรคิดพิจารณา
ทั้งสิบข้อคือตำราครั้ง พุทธกาล
ท่านให้ใช้ปัญญาหาคุณโทษ
ให้ปรากฏแจ้งประจักษ์ด้วยหลักฐาน
จึงขอฝากเอาไว้เป็นหลักการ
ให้ทุกท่านด้วยรักและหวังดี "


ร้อยกรองโดย อาจารย์ พ.ต.ท.สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี
www.surawat191.com

โทร.086-6117905