ความสัมพันธ์ของตัวเลขกับดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล


               1. ตัวเลข (Number) เราจะสังเกตเห็นได้ว่า บรรพบุรุษของเราตั้งแต่โบราณ ทุกชาติ ทุกภาษา ต่างก็ใช้ตัวเลขแทนจำนวนเท่า ๆ กัน นั่นคือจำนวน 10 ตัวเท่ากัน คือเลข 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง อาจจะเป็นไปได้ว่า มนุษย์ทุกคนมีนิ้วสิบนิ้ว เมื่อใช้นิ้วต่าง ๆ จนครบทั้ง 10 นิ้วแล้ว จึงได้ขึ้นต้นจำนวน นับใหม่แต่ก็จบลงที่จำนวน 10 อีกเช่นเดิมเพียงแต่เพิ่มจำนวนโดยอาศัยเลข 0 ต่อท้ายเข้าไปเป็นหลัก 100,1,000 ฯลฯ แต่ตัวอักษรนั้น แต่ละชาติอาจจะมีจำนวนไม่เท่ากัน เช่นคนไทยมีพยัญชนะ 44 ตัว และยังมีสระ วรรณยุกต์ เพิ่มเติมเข้ามาอีก , อังกฤษมีพยัญชนะ 26 ตัวฯลฯ ท่านเคยคิดหรือไม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

                2. ดวงดาว ( Star )ในระบบสุริยะจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้ มีกลุ่มดวงดาวเป็นจำนวนมากนับล้านดวง ซึ่งดวงดาวต่าง ๆ นั้นต่างก็มีการดึงดูด สังเคราะห์ ซึ่งกันและกัน อย่างสมดุล จึงทำให้มีการโคจรอย่างเป็นระเบียบ ไม่เกิดการเฉี่ยวชนกันขึ้น แต่ดวงดาวที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อโลกมนุษย์ของเรานั้น ในทางตำราโหราศาสตร์ โดยเฉพาะหลักวิชาเลขศาสตร์ ของท่านอาจารย์ พลูหลวง นั้น มีอยู่ 10 ดวง ซึ่งเท่ากับจำนวนของตัวเลข ได้แก่

                     2.1 ดวงอาทิตย์ จะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข 1
                     2.2 ดวงจันทร์ จะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข 2
                     2.3 ดาวอังคาร จะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข 3
                     2.4 ดาวพุธ จะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข 4
                     2.5 ดาวพฤหัส จะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข 5
                     2.6 ดาวศุกร์ จะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข 6
                     2.7 ดาวเสาร์ จะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข 7
                     2.8 ดาวราหู (เนปจูน) จะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข 8
                     2.9 ดาวเกตุ (พลูโต )จะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข 9
                     2.10 ดาวมฤตยู (ยูเรนัส ) จะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข 0

***ส่วนในตำราของ ไคโร นั้นถือว่า เลข 3 คือดาวพฤหัสบดี , เลข 4 คือดาวมฤตยู , เลข 5 คือดาวพุธ ,เลข 7 คือดาวเนปจูน,เลข 8 คือดาวเสาร์ , เลข 9 คือดาวอังคาร ส่วนดาวอาทิตย์ ดาวจันทร์ และดาวศุกร์ เหมือนกับของไทยเรา ***

           ในการวิเคราะห์ชื่อ และนามสกุล นั้น เนื่องจากพื้นฐานตัวเลขที่เทียบค่ากับดวงดาว ของไคโรนั้นต่างกันกับของเราดังกล่าวแล้ว หากอาศัยตำราของไคโร ก็จะต้องนำชื่อ , นามสกุล มาเขียนเป็นภาษาอังกฤษ(โรมัน) แล้วจึงถอดรหัสตัวเลข จากภาษาอังกฤษ เมื่อได้ค่าตัวเลขแล้วก็ให้วิเคราะห์ความหมายตามตำราที่ไคโรได้เขียนเอาไว้ซึ่งในตำราเลขศาสตร์บางเล่มที่แปลมา ก็ยืนยันว่าหลักการดังกล่าวถูกต้อง            แต่สำหรับในความเห็นของผมเห็นว่าสามารถทำนายได้แม่นยำสำหรับผู้คนที่อยู่ในซีกโลกตะวันตกเท่านั้น เมื่อมาใช้กับคนไทยจึงไม่แม่นยำ
           สำหรับคนไทยแล้วก็ควรจะยึดตำราของอาจารย์พลูหลวง เป็นหลัก เนื่องจากคนโบราณผู้ชาญฉลาดบรรพบุรุษของเรา ได้นำตัวเลขมาแทนค่าลงในตัวอักษรไทย อย่างถูกต้องแล้ว ประกอบกับผมก็ได้ใช้การถอดตัวเลขจากอักษรไทยตามแนวทางของอาจารย์พลูหลวง มาโดยตลอดและก็เห็นว่ามีความแม่นยำมาก มั่นใจว่าไม่ผิดเพี้ยนแน่นอน


+++++++++++++++++++++++++++++++สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น