คำถามยอดฮิต

 

              ผมได้รวบรวมคำถาม-คำตอบ ซึ่งหลายท่านสงสัยและได้สอบถามมา รวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ไว้ในคอลัมน์นี้ เพื่อจะทำให้หายสงสัยคลายความกังวลได้ และ จะได้ไม่ต้องคอยตอบคำถามซ้ำ ๆ กันนี้อีกต่อไป

                


1.ถาม ชื่อและนามสกุลมีผลกับชีวิตจริงหรือ

   ตอบ ผมขอยืนยันกับทุกท่านครับว่า ชื่อและนามสกุลที่เราใช้อยู่นั้น มีผลต่อชีวิตจริง ๆ ครับ หากชีวิตของเราเปรียบเหมือนตัวละคร ชื่อและ นามสกุลที่ใช้อยู่ก็เปรียบ เหมือนบทบาทที่เราได้รับมาโดยที่เราไม่รู้ตัว และเราก็จำต้องแสดงบทบาทนั้นไป จนกว่าจะจากโลกนี้ไป

 

 

2.ถาม จะเชื่อได้อย่างไรว่าชื่อและนามสกุลนั้นมีผลกับชีวิตของเราจริง

   ตอบ การจะเชื่อหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญานของแต่ละบุคคล วิธีที่ง่าย ที่สุด และอยากจะแนะนำก็คือให้ท่านทำการถอดรหัสชื่อและนามสกุล ของท่านโดย ใช้วิชาเลขศาสตร์จากเว็บนี้ เมื่อได้รหัสตัวเลขออกมาแล้วก็ให้ไปอ่าน ความหมายของตัวเลข ตามที่อาจารย์ได้เขียนไว้ในเว็บไซต์ หากคำทำนายตรงกับ ชีวิตของท่านก็น่าเชื่อได้ว่าชื่อมีผลกับชีวิตจริง ๆ แต่ถ้าไม่ตรงกับชีวิตของ ท่านก็ ไม่ต้องเชื่อ และก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อและถ้าจะให้แน่ใจยิ่งขึ้น ก็ควรเอาตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างจากคนรอบ ข้าง เช่นเพื่อนฝูงญาติมิตรที่รู้จักมาถอดรหัสและวิเคราะห์ดู เพราะเราจะรู้ ดีว่าชีวิตเขาเหล่านั้น เป็นอย่างไร

 

3.ถาม เปลี่ยนชื่อแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือ

   ตอบ คำถามนี้จะขอตอบเป็นสองนัย กล่าวคือ
กรณีที่ 1 หากเปลี่ยนถูกต้อง ตามหลักวิชาที่ ผมแนะนำและทำถูกขั้นตอนวิธีการก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ จริง เหมือนกับคน ป่วยที่กินยาถูกอาการเจ็บป่วยก็จะหายได้อย่างแน่นอน
กรณีที่ 2 เปลี่ยนชื่อ แล้วชีวิตอาจไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดิมหากเปลี่ยนไม่ ถูกต้องตามหลักวิชาเหมือน คนป่วยที่กินยาผิดอาการก็จะมีแต่ทรงกับ ทรุดเท่านั้น

 

4.ถาม แล้วจะเชื่อหรือมั่นใจได้อย่างไรว่าเปลี่ยนชื่อแล้วจะเปลี่ยนชีวิตได้จริง

   ตอบ คำถามนี้ผมขอย้อนกลับไปในคำถามและคำตอบลำดับที่ 2 คือหากชื่อ เดิมของ เราส่งผลตามรหัสตัวเลขที่เป็นอยู่ การเปลี่ยนชื่อใหม่ซึ่งก็คือการ เปลี่ยนรหัส ตัวเลขใหม่ ก็ย่อมจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิต ตามหลักเหตุผลคือ เมื่อเหตุไม่ดีผลย่อมไม่ดี แต่เมื่อเหตุดีผลก็ย่อม จะต้องดีตามไปด้วย ชีวิตใน ปัจจุบันคือผลของอดีต และปัจจุบันก็คือ เหตุของอนาคต อนาคตคือผลของปัจจุบัน ดังนั้นการเปลี่ยนชื่อดีและ กระทำดีในปัจจุบันเหมือนการสร้างเหตุที่ดี ก็ย่อมจะ ส่งผลดีในอนาคตอย่างแน่นอน

 

5.ถาม เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลใหม่แล้วจะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเห็น ผลของ การเปลี่ยนแปลง

   ตอบ เรื่องนี้ก็คงจะต้องตอบ ตามหลักของการให้ผลของกรรมตามหลักพุทธ ศาสนา นั่นก็คือกรรมบางอย่างให้ผลเร็ว กรรมบางอย่างให้ผลช้า เหมือน การปลูกผลไม้ ต่างชนิดย่อมให้ดอกผลต่างกันตามชนิดของพืชพันธุ์นั้น ๆ หรือต้องดูต้นทุน ก่อนเปลี่ยนชื่อของแต่ละคนซึ่งมีไม่เท่ากัน บางคนล้มเหลวตกต่ำถึงขั้นติดลบ บางคนเท่ากับศูนย์ บางคนก็ยังไม่มีปัญหาการเปลี่ยนชื่อใหม่จึงให้ผลช้าเร็วต่างกัน แต่ขอรับรองว่าหากเปลี่ยนถูกหลักการตามที่ได้นำเสนอแล้วท่านจะพบเห็นการ เปลี่ยนแปลงของชีวิตไปในทางที่ดีอย่างแน่นอน

 

6.ถาม เปลี่ยนชื่อมาแล้วไม่เห็นชีวิตดีขึ้นเลย เมื่อไหร่จะดีเสียที

   ตอบ มีหลายคนที่ไม่เข้าใจศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ จึงตั้งชื่อไม่ถูกต้องเลยทำให้ชีวิตไม่ มี การเปลี่ยนแปลง หรือบางทีกลับแย่ลง หลายคนเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ได้เปลี่ยน พฤติกรรมของตัวเอง ไม่ทำความดี ไม่ขยันทำมาหากิน คอยรับอานิสงฆ์จากชื่อ ใหม่อย่างเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ผม อยากจะขอย้ำอีกครั้งครับว่า ชื่อคือตัวช่วย การกระทำดีเป็นเหตุผลหลัก หากเปลี่ยนชื่อได้รหัสดี แต่ไม่ทำ ความดีชื่อก็คงช่วยท่านไม่ได้ เปรียบเหมือนท่านปลูกผลไม้พันธุ์ดีแต่ไม่ได้ บำรุงรักษาไม่รดน้ำพรวนดิน หรือดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ท่านจะหวังให้ผลไม้นั้น ออกดอกออกผลสมบูรณ์ดีได้อย่างไร

 

7. ถาม  อยากทราบเรื่องอักษรหลาวเหล็กเป็นอย่างไร  พอดีไปเจอข้อมูลในบางเว็บไซต์  ทำให้ไม่สบายใจ อักษรหลาวเหล็กจะมีผลกับชีวิตจริงหรือไม่

   ตอบ    เรื่องอักษรหลาวเหล็กนั้น ก็มีพื้นฐานมาจากทักษาเกิด ซึ่งจะต้องรู้เวลาเกิดหรือโบราณเรียกว่าเวลาตกฟากที่แน่นอน เรื่องเวลาตกฟากนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้ เพราะเป็นไปตามธรรมชาติ แต่คนปัจจุบันนี้มักจะฝืนธรรมชาติ คือไม่ปล่อยให้เด็กเกิดออกมาตามธรรมชาติ แต่ไปให้โหรดูฤกษ์เกิดมา จากนั้นก็ให้คุณหมอทำการผ่าตัดตามฤกษ์นั้น ๆ ซึ่งเป็นการฝืนธรรมชาติ กฎของหลาวเหล็กซึ่งเป็นกฎแห่งธรรมชาติเช่นเดียวกันกับทักษานั้น จึงใช้ไม่ได้ผล และจากประสบการณ์การทำนายของอาจารย์ คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาพบ ล้วนแล้วแต่มีชื่อดี ตามหลักทักษามาทั้งสิ้นแต่วิถีชีวิตกลับไม่ได้มีอำนาจ วาสนา บารมี หรือยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมี ความสุข สบาย ตามอักษรเดชศรี ที่อยู่ในชื่อเลย แต่ชีวิตกลับเป็นไปตามรหัสตัวเลข และอาจารย์อยากจะให้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือ วัน เดือน ปี และเวลาเกิดนั้น เปรียบเหมือนอดีตหรือประวัติศาสตร์ เมื่อผ่านมาแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลาหรือกลับไปแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นไปได้

                 ส่วนชื่อที่เราใช้อยู่ทุกวันนั้น เปรียบเหมือนปัจจุบัน เราสามารถที่จะแก้ไขได้ เหมือนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองให้ดีขึ้นสามารถทำได้ตลอดเวลา เมื่อแก้ไขชื่อถูกต้องตามหลักการและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวเองแล้ว อนาคตก็ย่อมจะต้องดีแน่นอน ตามหลักการที่ว่าปัจจุบันคือผลของอดีตและเป็นเหตุของอนาคต พูดง่าย ๆ ก็คือ เมื่อเหตุดีผลก็ย่อมดี ดังนั้น จึงไม่ต้องไปคำนึงถึงอดีต เรื่อง วันเวลาเกิด เรื่องทักษา เรื่องหลาวเหล็ก แต่ขอให้ยึดถือหลักใหญ่ ๆ คือ เลขศาสตร์ , อายตนะ และการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เพียงพอแล้ว

 

 

 

อาจารย์ พ.ต.ท.สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี โทร. 086-6117905
ที่ทำการบ้านโหราเลขศาสตร์ 52/1 หมู่ที่ 3 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
www.surawat191.com

ตรวจสอบชื่อนามสกุลฟรี ปรึกษาฟรี ตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ ดูดวงฟรี รับตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล บริษัท ห้างร้าน
โดยใช้หลักเลขศาสตร์ อายตนะทักษา ทักษา และภาษาศาสตร์