สายน้ำและขุนเขาย่อมมีที่มาที่ไป
ไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จได้โดยลำพัง
ผู้ที่ลืมบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ
ย่อมหาความเจริญได้ยาก

          ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ธีรวัฒน์ เชาว์ชัยพัฒน์
ผู้ให้แสงสว่าง นำทางชีวิตในวันนี้

สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรีwww.surawat191.com
โทร.083-5541499, 087-1466955
กลับบ้าน