ดูนิสัยและพฤติกรรมจากเลขศาสตร์

 

               อยากรู้นิสัยของใครจะรู้ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นเลยที่เราจะรู้นิสัยใจคอและพฤติกรรม
ของผู้คนที่เราอยากรู้จัก เพียงแต่นำชื่อ และนามสกุล( ต้องใช้ชื่อจริงและนามสกุลจริง ) มาถอดรหัสตามหลักเลขศาสตร์                จากนั้นก็จะสามารถอ่านจิตใจนิสัยและพฤติกรรมของเจ้าของชื่อได้ทันที รับรองถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ มีวิธีการดังนี้
               1. ให้ถอดชื่อ นามสกุล และผลรวมของคนที่เราต้องการรู้ ออกมาเป็นตัวเลขก่อน ตามวิธีที่บอกไว้แล้ว
ซึ่งจะได้รหัส 3 คู่ (คือ ชื่อ ,นามสกุล, ผลรวม )
               2. จากนั้นให้นำเลขในแต่ละคู่มาบวกกันให้เหลือเลข 1 หลัก (จะเหลือเลข 1 หลัก 3 ตำแหน่ง คือชื่อ,นามสกุล ผลรวม )
               3. หลังจากที่ได้ตัวเลข 1 หลัก 3 ตำแหน่ง มาแล้ว ก็จะนำมาวิเคราะห์นิสัยและพฤติกรรมดังนี้
                    3.1  หากเลข 1 หลัก ทั้ง 3 ตำแหน่ง ไม่ตรงกันเลย ให้ดูที่เลขผลรวม (อ่านนิสัยที่เลขผลรวม )
                    3.2  หากเลข 1 หลัก ตรงกัน 2 ตำแหน่ง ให้อ่านนิสัยจากเลขดังกล่าว (เสียงข้างมาก) เช่นชื่อและนามสกุล เป็นเลขเดียวกัน ทั้งสองตำแหน่ง หรือนามสกุล และผลรวม เป็นเลขเดียวกันทั้งสองตำแหน่ง ก็ให้อ่านค่าที่เลขนั้น ได้เลย

ดวงดาว
หมายเลข
อ่านนิสัยจากเลข
ดาวอาทิตย์
1
10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91,100 (ส่วนแรก)
ดาวจันทร์
2
11, 20, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92,(ส่วนแรก)
ดาวอังคาร
3
3,12, 21, 30, 48, 57, 66, 75, 84, 93 ( ส่วนแรก)
ดาวพุธ
4
4,13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 85, 94
ดาวพฤหัส
5
5, 14, 23, 32, 41, 50, 68, 77, 86, 95
ดาวศุกร์
6
6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 78, 87, 96
ดาวเสาร์
7
7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 88, 96
ดาวราหู
8
8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98
ดาวเกตุ
9
9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99

                 


สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น

อาจารย์พันตำรวจตโท สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี โทร.083-5541499, 087-1466955
สำนักงานเลขที่ 38/200 หมู่บ้านสุขประยูรฮิลล์ ถ.ศุขประยูร ม.9 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุร

www.surawat191.com

กลับบ้าน