ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ

           ปัจจุบันโลกเรามีการพัฒนาในเรื่องของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่ต่าง ๆ จนเจริญรุดหน้าไปไกล จนแทบจะตามไม่ทัน ในขณะที่โลกมีการ เปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็วนั้นก็ยังมีคนอีกหลายคนที่ยังไม่ได้พัฒนาหรือปรับวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ในยุคสื่อสาร ไร้พรมแดน หลายคนยังคงใช้ชีวิตแบบคนรุ่นเก่า ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการแสวงหาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก
                       แต่ไม่ว่าความเจริญทาง ด้านวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปไกลสักเพียงใด มนุษย์เราก็ยังมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ควบคู่กันไปไม่มีวันเสื่อมสลาย ไสยศาสตร์จะคอยติดตามเป็นเงาตามตัวของวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับกลางคืนจะต้องคู่กับกลางวัน พระจันทร์คู่พระอาทิตย์ อย่างแยกกันไม่ออก จะเห็นได้ว่าแม ้แต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือนักการเมืองต่าง ๆ รวมทั้งคนที่มีชื่อเสียง ก็ยังมีความเชื่อเรื่องโชค ลาง ฮวงจุ้ย มีการย้ายต้นไม้ , บูชาพระราหู จนเป็นข่าวโด่งดัง เมื่อพูดถึงความเห็นในเรื่องไสยศาสตร์แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะมีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า " ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่" ด้วยเหตุนี้วิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถ ทำให้ไสยศาสตร์หมดจากโลกนี้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตาม
                       มีศาสตร์มากมายหลายอย่าง ที่คนเราได้พยายามศึกษาค้นคว้าจดจำแล้วนำมาถ่ายทอดสั่งสอนกันมาตั้งแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบัน มากจนไม่มี ใครบอกได้ว่าในโลกมนุษย์ของเรานี้มีศาสตร์หรือวิชาต่าง ๆ อยู่จำนวนเท่าใด ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ก็คือถึงแม้เราจะเกิดและตายอีกหลายสิบชาติ และในแต่ละ ชาติก็ได้พยายามศึกษาหาความรู้ร่ำเรียนศาสตร์ต่าง ๆ แต่เชื่อว่าเรา ก็ยังไม่สามารถที่จะเรียนรู้ศาตร์แขนงต่าง ๆ ได้หมด
ขึ้นชื่อว่าศาสตร์แล้วแต่ละศาสตร์ก็ย่อมมีดีอยู่ในตัว ผู้เป็นเจ้าของศาสตร์หรือผู้คิดค้นศาสตร์ดังกล่าวก็มีความเชื่อและศรัทธาในศาสตร์ของตนอย่างเต็มที่ด้วยกัน ทั้งสิ้น จึงไม่ควรมองข้ามและสบประมาทในศาสตร์อื่นซึ่งเรายังไม่รู้และได้ศึกษาให้ถ่องแท้ แพทย์ที่ผ่าตัดสมองของคนไข้ได้ อาจจะไม่รู้จักเรื่องเครื่องยนต์กลไก ต่างๆ เมื่อเจอปัญหา รถเสีย อาจจะต้องพึ่งพาอาศัยช่าง ป.4 ที่ไม่มีความรู้ด้านวิชาการ เลย แต่ได้ฝึกปฏิบัติจนรู้และเกิดความชำนาญก็ได้
                       ยังมีศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ผมจะหยิบยกมาพูดให้ฟัง คือศาสตร์ที่เกี่ยวกับการตั้งชื่อ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่โบราณาจารย์ของเราได้ใช้เป็นหลักในการตั้งชื่อ ให้กับบุตรหลาน ซึ่งปัจจุบันที่แพร่หลายมีอยู่ 2 ศาสตร์ด้วยกัน กล่าวคือ
                       1.ศาสตร์การตั้งชื่อตามตำราทักษาปกรณ์ เป็นศาสตร์เก่าแก่ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ตามตำราผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ ส่วนใหญ่มักจะเป็นพระสงฆ์ องค์เจ้า หรือขุนนางผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในรั้วในวัง ในการตั้งชื่อจะใช้พื้นฐานของวันเกิด ( อาทิตย์, จันทร์ , อังคาร,พุธ , ราหู (พุธกลางคืน) ,พฤหัสบดี , ศุกร์ และเสาร์ ) มาเป็นเกณฑ์ในการตั้งชื่อ โดยเชื่อว่าในแต่ละวันก็จะมีอักษรที่เป็นกาลกิณี (เสนียดจัญไร) และอักษรที่เป็นมงคลแฝงอยู่ เรียกว่ามีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในวันต่าง ๆ ในการตั้งชื่อก็จะใช้อักษรที่เป็น บริวาร, อายุ , เดช,ศรี,มูละ ,อุตสาหะ ,มนตรี ในการตั้งชื่อ และหลีกเลี่ยงตัวอักษรที่เป็น "กาลกิณี" ผู้ชายนิยมตั้งชื่อขึ้นต้นด้วย อักษรที่เป็นเดช ผู้หญิงนิยมตั้งชื่อขึ้นต้นด้วยอักษรที่เป็นศรี ซึ่งจากการที่ผมได้ศึกษาและเรียนรู้มา ศาสตร์นี้ยังไม่สามารถชี้วัด หรือ พิสูจน์ให้เห็นเป็นประจักษ์ได้จริง
                      2.ศาสตร์การตั้งชื่อตามตำราเลขศาสตร์ ตามประวัติศาสตร์แล้ว วิชาที่ว่าด้วยตัวเลขหรือวิชาเลขศาสตร์ นั้นได้มีมาก่อนพุทธกาล คือประมาณ 4,000 ปี มาแล้ว เจริญรุ่งเรืองในสมัยกษัตริย์ดาริสอุส แห่งอาณาจักรบาบิโลเนียน ซึ่งปัจจุบันอาณาจักรนี้ได้สูญสลายหายไปแล้ว คงเหลือแต่พื้นแผ่นดินที่เรียกว่าเมโสโปเตเมีย อันเป็นที่ตั้งของทวีปยุโรปบางส่วนและทวีปเอเชียแถบตะวันออกกลาง และต่อมาได้เผยแพร่เข้ามาในอาณาจักรต่าง ๆ รวมแม้กระทั่งประเทศสยามของเรา แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเข้ามาในสมัยใด
                       ศาสตร์ดังกล่าวเชื่อว่าชีวิตคนเราทุกคนที่เกิดมาล้วนแล้วแต่ถูกกำหนดบทบาท มาตามรหัสของกลุ่มดวงดาวซึ่งมีการกำหนดรหัสไว้ภายในตัวบุคคล สัตว์ สิ่งของ โดยจะมีการควบคุมจากภายนอกคือระบบสุริยจักรวาลอันมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ควบคุมกำกับอีกชั้นหนึ่ง เมื่อกลุ่มดวงดาวดึงดูดสังเคราะห์ ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดเป็นพลังขึ้นมา 3 ประการคือ แม่เหล็ก ไฟฟ้า และวิทยุ ซึ่งจะแฝงอยู่ในรูปของตัวเลขที่เป็นสัญลักษณ์แทนดวงดาวต่าง ๆ หากชื่อ นามสกุลของเรา มีรหัสหรือกลุ่มดวงดาวที่ดีหรือสัมพันธ์กัน ก็จะทำให้ชีวิตพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง ในทางตรงกันข้าม หากชื่อของเรามีรหัสหรือ กลุ่มดวงดาวที่ไม่ดีหรือไม่สัมพันธ์กัน ก็จะทำให้ชีวิตพบปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ สุดแล้วแต่ว่ามนุษย์แต่ละคนจะถูกกำหนดบทบาทมาอย่างไรหรือ จะว่าไปแล้วก็สุดแต่กรรม ที่ได้กระทำมาแล้วทั้งสิ้น ชื่อและนามสกุลของคนเราที่ถูกตั้งขึ้นมา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถหาคำตอบให้กับ ชีวิตได้อยากรู้รหัสชีวิต และหาทางแก้ไข เชิญทุกท่าน พบและหาคำตอบได้….... ด้วยรักและปรารถนาดี

อาจารย์ พ.ต.ท.สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี โทร.083-5541499, 087-1466955
สำนักงานเลขที่ 38/200 หมู่บ้านสุขประยูรฮิลล์ ถ.ศุขประยูร ม.9 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

" ชีวิตคือตัวเลขที่เสกสร้าง กำหนดทางให้เดินตามกระแส
เลขศาสตร์มหัศจรรย์ช่วยผันแปร หาทางแก้ลิขิตกรรม นำสุขเอย"

"ลิขิตชีวิต แก้ไขได้ ถ้ารู้วิธี คลายทุกข์ สุขใจ เมื่อไปหรือมาพบเรา "


สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น

www.surawat191.com
หน้าแรก