หลักการตั้งชื่อตามตำราเลขศาสตร์
นามสกุล ตั้งชื่อ ผลรวม   นามสกุล ตั้งชื่อ ผลรวม
9 15,36 24 ,45   44 15 59
10 41 51   45 50 95
11 45 56   46 14 , 19 60 , 65
12 24 36   47 42 89
13 42,50 55,63   48 15 63
14 36 50   49 14 , 41 63 , 90
15 36 51   50 45 95
16 24 40   51 14 65
17 24 41   52 45 97
18 24 42   53 42 95
19 36 55   54 41 95
20 45 65   55 50 105
21 24 45   56 41 , 42 97 , 98
22 14,41 36,63   57 42 99
23 36 59   58 42 100
24 41 65   59 45 104
25 15 40   60 45 105
26 15 , 24 41 , 50   61 44 105
27 24 51   62 42 104
28 14 , 23 42 , 51   63 42 105
29 36 65   64 41 105
30 15 45   65 14 79
31 14 , 24 45 , 55   66 24 90
32 19 , 24 51 , 56   67 23 , 42 90 , 109
33 9 , 23 42 , 56   68 36 104
34 45 79   69 36 105
35 24 59   70 19 89
36 15 51   71 24 95
37 14 51   72 19 , 23 91 , 95
38 41 79   73 24 97
39 24 63   74 24 98
40 15 55   75 24 99
41 24 65   76 24 100
42 14 , 23 56 , 65   77 23 100
43 36 79   78 14 92
เลขต้องห้ามผู้หญิง    มีเลข 16,61,17,71,18,81,19,91,20      จะทำให้ผิดหวังในเรื่องความรักทุกรูปแบบ
เลขต้องห้ามผู้ชาย     มีเลข 13,31,23,32,46,64,67,76,68,86    จะทำให้เป็นคนเจ้าชู้ มีเมียหลายคน
ทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผย ชอบประพฤติผิดศีลธรรมข้อ กาเมฯ
รหัสกลุ่มตัวเลขที่ให้คุณกับชีวิต 
ประกอบด้วย  2, 4, 5, 6, 9 , 14 , 15, 19 , 23 , 24 , 36 , 41 , 42 , 45 , 46 , 50 , 51 , 54 , 55 , 56 , 59 , 60 , 63 , 64 , 65 , 90 , 95 , 99 , 100 , 104 , 105 , 109 
รหัสตัวเลขที่ให้คุณปานกลาง มี 32 , 40 , 44 , 79 , 97 , 89 , 98
กลุ่มรหัสหมายเลขต้องห้ามสำหรับสุภาพสตรี จะทำให้ผิดหวังเรื่องความรัก
16 , 61 , 17 , 71 , 18 , 81 , 19 , 91 , 20 ,106 , 107 , 108 , 109 
กลุ่มรหัสหมายเลขต้องห้ามสำหรับสุภาพบุรุษ  จะทำให้เป็นคนเจ้าชู้,มีภรรยาหลายคน 
13 , 31 , 23 , 32 , 46 , 64 , 67 , 76 , 68 , 86 

 

อาจารย์ พ.ต.ท.สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี
โทร.086-611-7905
--------------------------------------

" ชีวิตคือตัวเลขที่เสกสร้าง กำหนดทางให้เดินตามกระแส
เลขศาสตร์มหัศจรรย์ช่วยผันแปร หาทางแก้ลิขิตกรรม นำสุขเอย"

"ลิขิตชีวิต แก้ไขได้ ถ้ารู้วิธี คลายทุกข์ สุขใจ เมื่อไปหรือมาพบเรา "

www.surawat191.com