บทนำ


                        เมื่อเราลืมตาขึ้นมาดูโลก สิ่งแรกที่บิดามารดา ปู่ย่าตายาย จะต้องทำก็คือการตั้งชื่อ ให้ แต่เดิมนั้นศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ จะใช้ตำราทักษา ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน และกลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ต่อมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาที่ว่าด้วยตัวเลข หรือเลขะศาสตร์ จึงได้ทราบว่าที่จริงแล้ววิชาที่ว่าด้วยการตั้งชื่อนั้นลึกซึ้งยิ่งนักจะอาศัยตำราทักษาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์ได้จริง ถึงแม้ชื่อที่ตั้งจะถูกหลักทักษา มีอักษรที่เป็นวรรค บริวาร,อายุ,เดข .ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ ,มนตรี และไม่มีอักษรที่เป็นตัวกาลกิณีอยู่ในชื่อเลย แต่ชะตาชีวิตของเจ้าของชื่อกลับไม่ดี และบางครั้งถึงกับเลวร้ายก็มี

                       บิดามารดา ปู่ย่าตายาย รวมทั้งครูบาอาจารย์ผู้รู้ทั้งหลายต่างก็มีความรักและปรารถนาดี ไม่มีเจตนาที่จะให้บทร้ายกับบุตรหลานที่รัก แต่เนื่องด้วยกระแสกรรมของเราเอง ที่ดลจิตดลใจ ให้ท่านตั้งชื่อ ให้ตามที่กรรมลิขิต โดยไม่รู้ตัว เราจึงจำต้องแสดงบทบาทแห่งกรรมไปตามนั้น ซึ่งบางคนก็ได้บทดี แต่บางคนก็ได้บทร้าย ต้องทนทุกข์ ทรมาน อย่างแสนสาหัส การที่เราจะรู้ว่าบทบาทหรือชื่อที่ได้รับมาตั้งแต่เกิดนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร ก็ด้วยอาศัยวิชาเลขศาสตร์ ส่วนการทรงเจ้าเข้าผี หรือการที่มีผู้บอกว่า หยั่งรู้วาระจิต หยั่งรู้กระแสกรรม ในอดีตได้นั้น ก็ยากที่จะพิสูจน์ได้ ส่วนใหญ่ล้วนหลอกลวง และทำให้หมอดูหรือคนทรง กลับร่ำรวย ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้ท่านแทบทั้งสิ้น

                     เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การที่เราได้มีโอกาสรู้กรรมบางอย่างในอดีต(จากวิชาเลขศาสตร์) โดยเฉพาะกรรมที่มาจากชื่อ และนามสกุล ที่เราได้รับมาตั้งแต่แรกเกิด ว่าเป็นอย่างไร เราก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองได้ ทั้งกฎหมายก็รับรองให้ทำการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุลได้ ถึงแม้เราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ แต่เราก็สามารถที่จะเลือกการดำเนินชีวิตได้ มิใช่เราจะฝ่าฝืนกฎแห่งกรรม เพียงแต่เมื่อเราได้เรียนรู้กรรมในอดีตแล้วก็ขอผ่อนผัน หรือหลีกเลี่ยง ผ่อนหนักให้เป็นเบา เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี ภายหลังจากการเปลี่ยนชื่อแล้ว ก็ ให้หมั่นสร้างบุญทำกุศลให้มาก ๆ ในไม่ช้าชีวิตก็จะดีขึ้นเองตามลำดับ

                     จากการที่ข้าพเจ้า ได้ศึกษาวิชาเลขศาสตร์ จากท่านอาจารย์ ธีรวัฒน์ เชาว์ชัยพัฒน์ และได้ศึกษาเพิ่มเติมจากตำราเลขศาสตร์ของท่าน อาจารย์ “พลูหลวง” ซึ่งถือว่าเป็นบิดาแห่งเลขศาสตร์ไทย ได้ทำการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลจากข่าวอาชญากรรม ในหน้าหนังสือพิมพ์ แทบทุกวัน มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ได้รวบรวมข้อมูลรหัสอันตราย (คนที่ตายโหง) ไว้เป็นจำนวนมาก จึงขอฟันธงได้เลยว่า บุคคลที่ต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างแสนสาหัส (ตายโหง ) ส่วนใหญ่นั้น ล้วนแล้วแต่มีชื่อที่เป็นรหัสอันตรายและรหัสไม่ดีแทบทั้งสิ้น (ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์) ของที่เป็นข่าว และที่ไม่ได้เป็นข่าวอีกไม่รู้เท่าไหร่ เมื่อได้ทำการตรวจสอบข้อมูล และรวบรวมสถิติมาเป็นจำนวนมากแล้ว จึงทำให้ข้าพเจ้าพบเห็นความมหัศจรรย์ เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในศาสตร์ นี้มาก

                     ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้า จึงไม่อาจที่จะนิ่งดูดาย รอคอยรับฟังข่าวการเสียชีวิต หรือการประสบเคราะห์กรรมของผู้คนต่าง ๆ อยู่คนเดียวอีกต่อไปได้ จึงได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เป็นการเผยแพร่วิชาเลขศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือผู้คน ให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ดั่งเช่นที่ข้าพเจ้าเคยประสบพบเจอมาแล้ว ศาสตร์ทุกศาสตร์นั้นย่อมมีความดีอยู่ในตัวเสมอ ท่านอย่าเพิ่งสบประมาทในสิ่งที่ยังไม่รู้และยังไม่ได้ศึกษา และในขณะเดียวกันก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล ขอให้ทำการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลอย่างเช่นที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้ว แล้วจึงตัดสินใจว่าจริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า ข้าพเจ้านั้นเรียนจบสาขานิติศาสตร์ เป็นนักกฎหมาย ทำงานในตำแหน่งพนักงานสอบสวน มาโดยตลอด นับสิบปี ทำคดีมานับพันสำนวน ย่อมจะไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ โดยไร้เหตุผลและพยานหลักฐาน

อาจารย์ พ.ต.ท.สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี
รอง ผกก.(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม

มือถือ 086-611-7905

         
           


www.surawat191.com

กลับบ้าน

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น