ปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิต (จริงหรือไม่)

                         

           
  หลายคนเกิดความสงสัยว่า ชื่อสำคัญกับชีวิตเราอย่างไร การเปลี่ยนชื่อแล้วจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือไม่ ท่านอาจารย์ ธีรวัฒน์ เชาว์ชัยพัฒน์ ได้ยกเอา พุทธวัจนะคำว่า " นามมัง สัพพัง อันธภวิ" แปลว่า ชื่อหรือนาม มีอำนาจครอบงำภาวะ ทั้งปวง มาเป็นเครื่องยืนยันว่าชื่อนั้นสำคัญกับชีวิตเรา ชื่อคือชีวิต การดำเนินชีวิตของเรา ถูกกำหนดด้วยชื่อ อธิบายว่า ชีวิตของคนเราไม่ต่างอะไรกับตัวละครตัวหนึ่ง เมื่อคนคนหนึ่งถูกกำหนดให้แสดงละคร เรื่องหนึ่ง ถ้าไม่ให้ชื่อกับตัว ละคร ตัวนั้น เชื่อได้เลยว่าเขาจะไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องแสดงบทบาทอย่างไร มีพฤติกรรม นิสัยใจคออย่างไร อย่างมากก็ได้เป็น เพียงตัวประกอบเดินผ่านกล้องแล้วก็หายไป ชื่อที่มีอยู่ในชีวิตของเราทุกคนนั้น ก็ถูกกำหนดให้แสดงละครเหมือนกัน แต ่เป็นละครชีวิต ซึ่งถูกกำหนดบทบาทไว้โดยชื่อ ในเบื้องต้นส่วนใหญ่แล้วคน เรามักจะได้แสดงบทที่ไม่ดีก่อน ที่เป็นเช่นนี้ก็ เพราะว่าการเกิดมาของคนส่วนใหญ่ จะเกิดมาเพื่อชดใช้หนี้เวรหนี้ กรรมที่สร้างไว้ตั้งแต่ภพอดีตชาติ ทีนี้ก็อยู่ที่ใครจะมี ีวิบากกรรมมากน้อยเพียงไร คนที่มีวิบากกรรมน้อย ก็จะได้ เปลี่ยนบทเร็ว คนที่มีวิบากกรรมมากก็จะได้เปลี่ยนบทช้า หรือไม่ได้เปลี่ยนบทบาทเลยจะต้องแสดงบทแห่งทุกข์จนจบ
                            มีหลายอาจารย์ หลายสำนัก ที่ต่างก็อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถเปลี่ยนชื่อแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้น โดยอ้างอิง ศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย บางคนก็บังอาจเขียนเป็นตำราขาย ทำให้หลายคนหลงเชื่อโดยไม่สามารถพิสูจน์ ให้เห็นเป็น ประจักษ์ได้จริง แต่สำหรับวิชาเลขศาสตร์ที่ผมศึกษานั้น ผมกล้ายืนยันว่าสามารถพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์ได้จริง และมีตำรายืนยัน มีตัวอย่างของจริงที่ผมนำมาวิเคราะห์จากข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวัน ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดู และศึกษานำมาเป็น ตัวอย่างได้ใน "รหัสอันตราย"
                             ท่านเป็นผู้หนึ่งที่โชคดี ที่ได้มีโอกาสรู้จักกับ วิชาเลขศาสตร์ในเวปนี้ อาจโดยรู้เองหรือได้รับการแนะนำจาก เพื่อนฝูง ญาติมิตรที่หวังดี หรือโดยบังเอิญก็สุดแล้วแต่ ทำให้ได้มีโอกาสได้รู้รหัสชีวิต หรือบทบาทของตัวเองที่ถูก กำหนดให้แสดง ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญานของท่านในการตัดสินใจที่จะกล้าเปลี่ยนบทบาท ชีวิตของตนเองหรือไม่ ผมเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางและช่วยเหลือท่านในการเปลี่ยนแปลงบทบาท เท่านั้น

*** การเปลี่ยนชื่อนั้นท่านไม่อาจจะเปลี่ยนได้เองเนื่องจากชื่อเดิมที่เราได้รับมานั้นเกิดจากแรงบุญแรงกรรมในอดีตชาติการเปลี่ยนเองโดยใช้ตำราหรือตั้งชื่อเอง แม้จะได้ตัวเลขที่ดีก็อาจจะไม่ส่งผลดีกับชีวิตก็ได้***         

              ขอแนะนำว่าควรจะให้คนทีเรียนวิชาเลขศาสตร์และผ่านพิธีครอบครูมาแล้วซึ่งถือว่าได้รับอนุญาตจากเบื้องบนแล้วเป็นคนเปลี่ยนหรือทำพิธีให้จึงจะเกิดผลดี เนื่องจากการทำงานของตัวเลขรหัสชีวิตรหัสดวงดาวนั้นยังมีกลไกที่ลึกลับ สลับซับซ้อน บางเรื่องก็ยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์ได้ด้วย วิทยาศาสตร์ และผมเองก็ไม่อยากรับฟังคำถามที่ตามมาจากท่านว่า "เปลี่ยนชื่อแล้วทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลย"***ด้วยรักและปรารถนาดี
อาจารย์พันตำรวจโท สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี www.surawat191.com


สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น


อาจารย์พันตำรวจโท สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี โทร.086-6117905

www.surawat191.com

กลับบ้าน