หลักการตั้งชื่อตามหลัก อาตยนะ 6


อิทธิพลของชื่อที่มีต่ออายตนะ 6
หมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นเครื่องรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ของตัวเราเอง อีกทั้งคนรอบข้าง คนอื่นที่มีต่อตัวเราเป็นอย่างไร การถอดเลขโดยใช้กำลังดาวอัฏฐ์เคราะห์ (กำลังเทวดา) ทั้ง 8 ดวง ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์
และเผ้าสังเกตุก็เห็นว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันกับหลักเลขศาสตร์ หากเปรียบเลขศาสตร์เหมือนไอคิว
อายตนะก็เปรียบเหมือนอีคิว ซึ่งคนเราจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปมิได้

 

ดวงดาว
กำลังดวงดาว
ดาวอาทิตย์ (1) กำลังดาวพระเคราะห์ 6
ดาวจันทร์ (2) กำลังดาวพระเคราะห์ 15
ดาวอังคาร (3) กำลังพระเคราะห์ 8
ดาวพุธ (4) กำลังพระเคราะห์ 17
ดาวพฤหัสบดี (5) กำลังดาวพระเคราะห์ 19
ดาวศุกร์ (6) กำลังดาวพระเคราะห์ 21
ดาวเสาร์ (7) กำลังดาวพระเคราะห์ 10
ดาวราหู (8) กำลังพระเคราะห์ 12

 

อายตนะ
เปรียบประดุจ
ความหมายแทนค่า
เลข 1
พ่อ
จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้าง มีเมตตา กรุณา ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ
เลข 2
แม่
รักใคร่ดูแล ห่วงใย เมตตา คนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกาย สุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีผู้คนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป
เลข 3
คนรับใช้ในบ้าน
ต้องเหนื่อยหนักตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อย ใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก
เลข 4
ผู้มีทุกข์
มักจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ชอบน้อยใจเสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้หรือมักชอบเดินทางตลอดไป อมทุกข์ อมเศร้า ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส
เลข 5
ยักษ์
มีจิตใจโหดเหี้ยม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนดดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ใคร่ได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กาย เสน่ห์ใจ อาภัพ
เลข 6
ราชินี
มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขทั้งกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก
เลข 7
ปุโรหิต
มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูด การจาพูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไป มักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย
เลข 8
หัวหน้า
มีบารมีดั่งเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก
เลข 9
พระราชา
เจ้าชะตาเปรียบดังจะให้ความคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้ไกลมีอำนาจบารมี เมตตาธรรม แผ่ไปโดยทั่วถึง ผู้คนทั้งใกล้ไกล รักเคารพยำเกรง ต้องพึ่งบารมี ชีวิตจะประสบความสำเร็จจิตใจผ่องแผ้ว ดั่งผู้มีบุญมาเกิด จะได้เป็นใหญ่เป็นโต ดีนักแล


เทียบค่าตัวอักษรเป็นตัวเลข

ค่าเป็นตัวเลข
ตัวอักษรภาษาไทย + สระ + วรรณยุกต์
ดวงดาว
6
ตัวอักษร อ., สระอะ, อา, อิ, อี, อุ , อู, เอ, โอ
อาทิตย์ (1)
15
ตัวอักษร ก, ข, ค, ฆ, ง
จันทร ์(2)
8
ตัวอักษร จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ
อังคาร (3)
17
ตัวอักษร ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ
พุธ (4)
19
ตัวอักษร บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม
พฤหัสบดี (5)
21
ตัวอักษร ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ
ศุกร์ (6)
10
ตัวอักษร ด, ต, ถ, ท, ธ, น
เสาร์ (7)
12
ตัวอักษร ย, ร, ล, ว
ราหู (8)


ตัวอย่างการถอดชื่อเป็นค่าตัวเลข อายตนะ 6

ตัวอย่าง ชื่อ สุรวัจน์
 
ตัวอักษร
แทนค่าตัวเลข
21
6
12
12
-
8
10
-
รวม
69


สุรวัจน์ = 21+6+12+12+8+10 = 69
6 + 9 = 15
1 + 5 = 6 อายตนะ ได้แก่หมายเลข 6
ดูความหมายของ หมายเลข 6
เปรียบประดุจดัง ราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขทั้งกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก

 สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น

www.surawat191.com

อาจารย์พันตำรวจโท สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี โทร.086 - 611-7905
ที่ทำการบ้านโหราเลขศาสตร์ 52/1 หมู่ที่ 3 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150

กลับบ้าน