ชีวิตคือตัวเลขที่เสกสร้าง กำหนดทางให้เดินตามกระแสร์   เลขะศาสตร์มหัศจรรย์ช่วยผันแปร หาทางแก้ลิขิตกรรมนำสุขเอย *** ชีวิตลิขิตได้...ถ้ารู้วิธี ***
ชื่อมงคล,นามมงคล,ชื่อดี,นามดี
ประวัติอาจารย์ พิธีครอบครู อาจารย์พลูหลวง คำถามยอดฮิต ความหมายของตัวเลข ศาลตร์แห่งการตั้งชื่อ คุยกับอาจารย์
 
www.surawat191.com
บทนำ
ข้อคิดการเปลี่ยนชื่อ
จากใจอาจารย์
เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิตจริงหรือ?
คำถามยอดฮิต
ศึกษาวิชาเลขศาสตร์
ความสัมพันธ์ตัวเลขกับดวงดาว
ตัวอักษรเทียบค่า
เกณฑ์กำหนดแทนค่าตัวเลขและอักษร
ดวงดาวกับตัวเลข
หลักเลขศาสตร์
หลักอายตนะ
หลักทักษาปกรณ์
วิธีถอดรหัสชื่อนามสกุล
เรียนรู้นิสัยจากเลขศาสตร์
รหัสชื่อที่อันตราย
รหัสต้องห้ามชายและหญิง
ตรวจสอบวิเคราะห์ชื่อทางเว็บบอร์ด
รายชื่อที่ได้วิเคราะห์ให้แล้ว
ตัวอย่างชื่อนามสกุลที่ตั้งใหม่
ขอตั้งชื่อนามสกุลใหม
แจ้งชำระค่าครู
อัตราค่าครู
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ตรวจสอบนามสกุลตั้งใหม่
หลักเกณฑ์การขอตั้งชื่อนามสกุล
 
รวบเว็บธรรมะ
เว็บน่าสนใจ
 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชมรมพนักงานสอบสวน
ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย
ค้นหาเบอร์โทรสถานีตำรวจ
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
อ่านข่าวประจำวัน
ตรวจสลากกินแบ่ง
ตรวจสลาก ธกส.
ซื้อขายรถ
BlogGang
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
นสพ.คอม
ฉุกเฉิน
กรมการปกครอง
ราชบัณฑิตยสถาน
ติดตั้งแก๊สรถยนต์
สามเกลอ pdf
บทความน่าสนใจ

 

 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ


ครีมนาร์เนีย


 เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชีวิต ลิขิตกรรม อาจารย์ พ.ต.ท.สุรวัจน์ สุรวัจน์มนตรี พูดถึง รหัสอันตรายต้องห้ามสำหรับคุณผู้หญิง จะส่งผลในเรื่องความรักครับ
เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิต   ดอกไม้แห่งมิตรภาพ
บทนำ
      เมื่อเราลืมตาขึ้นมาดูโลก สิ่งแรกที่บิดามารดา ปู่ย่าตายาย จะต้องทำก็คือการตั้งชื่อ ให้ แต่เดิมนั้นศาสตร์แห่ง การตั้งชื่อ จะใช้ตำราทักษา ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน และกลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ต่อมาได้มีการศึกษา เกี่ยวกับวิชาที่ว่าด้วยตัวเลข หรือเลขะศาสตร์ ....อ่านต่อ...
....................................................................................................................................................................................
จากใจอาจารย์…
    " กัมมุมา วัตตะตี โลโก" สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
พระพุทธองค์ ทรง ตรัสต่อ สุภมานพฯ ปรากฏเป็นหลักฐานในพระไตรปิฎก ( จูฬกรรมวิภังคสูตร) ใจความว่า " ดูกร สุภมานพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราจักทำกรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น" .....อ่านต่อ..
....................................................................................................................................................................................
ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ
      ปัจจุบันโลกเรามีการพัฒนาในเรื่องของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่ต่าง ๆ จนเจริญรุดหน้าไปไกลจนแทบจะตามไม่ทันในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้นก็ยังมีคนอีกหลายคนที่ยังไม่ได้พัฒนาหรือปรับวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ในยุคสื่อสาร ไร้พรมแดน หลายคนยังคงใช้ชีวิตแบบคนรุ่นเก่า ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการแสวงหาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก .....อ่านต่อ
....................................................................................................................................................................................
เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิต (จริงหรือ?...)
  หลายคนเกิดความสงสัยว่า ชื่อสำคัญกับชีวิตเราอย่างไร การเปลี่ยนชื่อแล้วจะทำให้ชีวิตดีขึ้น จริงหรือไม่ ท่านอาจารย์ ธีรวัฒน์ เชาว์ชัยพัฒน์ ได้ยกเอา พุทธวัจนะคำว่า " นามมัง สัพพัง อันธภวิ" แปลว่า ชื่อหรือนาม มีอำนาจครอบงำภาวะ ทั้งปวง มาเป็นเครื่องยืนยันว่าชื่อนั้นสำคัญกับชีวิตเรา ชื่อคือชีวิต การดำเนินชีวิตของเรา ถูกกำหนดด้วยชื่อ อธิบายว่า ชีวิตของคนเราไม่ต่างอะไรกับตัว ละครตัวหนึ่ง เมื่อคนคนหนึ่งถูกกำหนดให้แสดงละคร เรื่องหนึ่ง ถ้าไม่ให้ชื่อกับตัว ละคร .....อ่านต่อ
....................................................................................................................................................................................
ชื่อต้องห้ามชาย-หญิง
  ชายและหญิงใดที่ไม่ต้องการให้ชีวิตคู่ มีปัญหาและอุปสรรค ควรจะได้ทราบรหัสที่เป็นอันตรายสำหรับชีวิตคู่ ซึ่งจาก การที่ผมได้ศึกษา รวบรวมสถิติและได้เฝ้าระวังสังเกต โดยเอาชื่อคนที่รู้จักมักคุ้นหรือคนที่เป็นข่าวทั้งหลาย มาวิเคราะห์เป็นช่วงระยะเวลานานพอสมควร ประกอบกับในตำราเลขศาสตร์ ที่โบราณาจารย์ทั้งหลายได้รวบรวมเอาไว้ ชายและ หญิงทั้งหลายที่ไม่อยากจะผิดหวังเรื่องความรัก ควรรู้ไว้และหลีกเลี่ยงชื่อ หรือนามสกุล หรือผลรวม ของชื่อและ นามสกุลที่มีรหัสดังต่อไปนี้.......อ่านต่อ...
....................................................................................................................................................................................
ตัวอย่างชื่อนามสกุลที่ตกเลขอันตราย
  จากการวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมทางหน้าหนังสือพิมพ์ทำให้ทราบว่ามีรหัสที่เป็นอันตรายหลายกลุ่ม ขอเชิญเข้าไป ศึกษาและดูตัวอย่างได้.....อ่านต่อ.....
....................................................................................................................................................................................
ขอเชิญตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เบื้องต้นด้วยตนเองง่ายๆ
             1. เข้าไปที่วิธีถอดรหัสและทำการถอดรหัส..คลิ๊ก.  l  ดูค่าอักษรเทียบตัวเลข...คลิ๊ก
             2. เมื่อถอดรหัสได้ค่าตัวเลขแล้วให้เข้าไปดูความหายของตัวเลขตามตำรา...คลิ๊ก.
             3. เมื่อตรวจสอบทราบว่าชื่อ หรือนามสกุล ไม่ดีและประสงค์จะเปลี่ยนชื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอน...คลิ๊ก.
             4. หากมีข้อสงสัยให้โทรศัพท์สอบถามอาจารย์ที่เบอร์
086-6117905  สะดวกรับสายเวลา 16.00-22.00 น. ในวันราชการ       ส่วนวันหยุดราชการโทรศัพท์ถามได้ตลอดเวลา
....................................................................................................................................................................................

   ขอตั้งชื่อนามสกุลใหม่-ชื่อบัญชีโอนเงินค่าครู
สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยน นามสกุล ใหม่ แต่อยู่ห่างไกลหรือไม่สะดวก ที่จะมาพบอาจารย์ด้วยตนเอง สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ได้ดังนี้

   1. แจ้งขอตั้งชื่อ นามสกุล ทาง E-mail 
    
surawat191@hotmail.com หรือ
surawat191@gmail.com
   2. ติดต่อขอให้ตั้งชื่อทางโทรศัพท์มือถือ โทร. 086-6117905
   3. ขอตั้งชื่อ นามสกุลทางจดหมายตามที่อยู่ด้านล่าง

    4. ติดต่อขอตั้งชื่อ-นามสกุล ทางพีซี, โน๊ตบุ๊ค, smartPhon หรือ Tablet ผ่าน Application Facebook ในนาม อาจารย์สุรวัจน์ โดยการส่งคำร้องขอเป็นเพื่อน หรือฝากข้อความในกล่องข้อความ (Inbox) ก่อน
     5. ติดต่อขอตั้งชื่อ-นามสกุล ทาง SmartPhone หรือ Tablet ผ่าน Application LINE โดยเพิ่มเพื่อนจากไอดีไลน์ Surawat191 ก็ส่งข้อความติดต่อกัน

         

อัตราค่าครู  
  1. เปลี่ยนชื่อใหม่ ท่านละ 500 บาท
  2. เปลี่ยนนามสกุลใหม่ 1,500 บาท
  3. ตั้งชื่อบริษัท ห้างร้าน 2,000 บาท           
  4. เด็กเกิดใหม่ ตั้งชื่อ 300 บาท

        ดูรายละเอียด
หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนการขอเปลี่ยนชื่อให้โทรศัพท์สอบถามอาจารย์ ก่อนโอนเงินค่ายกครูครับ !

  โดยท่านสามารถทำการชำระค่าครูโดยการโอนเงิน
  ผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี ดังต่อไปนี้

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
เลขที่ 265-4-30551-1
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
เลขที่ 147-2-74161-2
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 505-247980-7
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด
เลขที่ 301-2-51028-9
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด
เลขที่ 610-064-0929
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
เลขที่ 631-1-02862-7

  สำหรับท่านที่ประสงค์ให้อาจารย์สุรวัจน์ฯ ตั้งชื่อหรือนามสกุลใหม่ให้โอนเงิน
ค่ายกครูตามบัญชีธนาคารข้างต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

ตั้งชื่อทางโทรศัพท์
ตั้งชื่อ นามสกุล ทาง E-mail
ตั้งชื่อ นามสกุล ทางจดหมาย
รับเฉพาะชื่ออย่างเดียว
1. โอนเงินค่าครู
2. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่าง
3. โทรศัพท์แจ้งรายละเอียดให้ทราบ
1. โอนเงินค่าครู
2. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่าง
3. ส่งรายละเอียด ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี
เวลาเกิด ทาง E-mail มาที่
surawat191@hotmail.com หรือ
surawat191@gmail.com
1. ให้ส่งรายละเอียด ชื่อ นามสกุล
วันเดือนปี เวลาเกิด ทางจดหมาย พร้อมธนาณัติ หรือหลักฐาน การโอนเงิน
2. ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  คลิ๊กดูขั้นตอนการโอนเงินค่าครู
หลังจากที่ท่านได้ดำเนินการ "แจ้งการโอนเงินชำระค่ายกครู" เมื่ออาจารย์ได้รับข้อมูลและตรวจสอบเรียบร้อย จะดำเนินการตั้งชื่อหรือนามสกุล ตามอีเมล์ที่ท่านระบุภายใน 3 วัน
ส่ง E-mail
อีเมล์ของ อาจารย์สุรวัจน์
สุรวัฒน์มนตรี
surawat191@hotmail.com
หรือ

surawat191@gmail.com

หากยังไม่ได้รับชื่อภายในกำหนดให้โทรศัพท์สอบถามได้ตลอดเวลาที่เบอร์มือถือ อาจารย์
โทรศัพท์หมายเลข
086-6117905


***เงินค่าครูของท่านส่วนหนึ่ง จะนำไปทำบุญทำกุศล ตามวัดต่าง ๆ   
และร่วมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในวาระต่าง ๆ


สมัครอีเมล์ฟรี ที่นี่ครับ

สมัครอีเมล์ yahoo ฟรี
สมัครอีเมล์ gmail ฟรี
สมัครอีเมล์ hotmail ฟรีรายชื่อที่ได้วิเคราะห์ตรวจสอบให้แล้ว 
  ผมได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ขอให้ช่วยวิเคราะห์ตรวจสอบทั้งชื่อและนามสกุลให้แล้ว เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาเลขศาสตร์ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้    ที่นี่...  
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ของตัวเลขกับดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล
  1. ตัวเลข (Number) เราจะสังเกตเห็นได้ว่า บรรพบุรุษของเราตั้งแต่โบราณ ทุกชาติ ทุกภาษา ต่างก็ใช้ตัวเลขแทนจำนวนเท่า ๆ กัน นั่นคือจำนวน 10 ตัวเท่ากัน คือเลข 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง อาจจะเป็นไปได้ว่า มนุษย์ทุกคนมีนิ้วสิบนิ้ว เมื่อใช้นิ้วต่าง ๆ จนครบทั้ง 10 นิ้วแล้ว จึงได้ขึ้นต้นจำนวน นับใหม่แต่ก็จบลงที่จำนวน 10 อีกเช่นเดิมเพียงแต่เพิ่มจำนวนโดยอาศัยเลข... อ่านต่อ.....
....................................................................................................................................................................................
เกณฑ์ในการกำหนดแทนค่าตัวเลขและตัวอักษร
  ผมได้พยายามค้นคว้าตำราหลายเล่ม ก็ไม่มีตำราเล่มไหนเขียนไว้ว่าทำไมตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ ของไทยแต่ละตัว จึงแทนค่าตัวเลขต่างกันออกไป ดังที่เราได้เห็นปรากฏในปัจจุบันตามตำราซึ่งไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
จากการที่ผมได้มีโอกาสศึกษาและพูดคุยกับ ท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ เชาว์ชัยพัฒน์ ........อ่านต่อ........
....................................................................................................................................................................................
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้กระผมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน นามสกุลให้ เป็นเวลาสามปีแล้ว ที่ผมได้ใช้วิชาเลขศาสตร์ แก้ปัญหาชีวิตให้กับผู้คนให้หลุดพ้นหรือหลีกหนีจาก ห้วงแห่งความทุกข์ ซึ่งผมเองก็ไม่ได้จดสถิถิติไว้ว่า มีจำนวนเท่าใดแต่จำได้ว่ามีจำนวนหลายพันคนแล้ว หลาย ๆ คนที่เปลี่ยนชื่อไปแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น... อ่านต่อ.......
....................................................................................................................................................................................
บทสวดมนต์น่าสนใจ
  คำนมัสการบูชาพระ, ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก, คำสวดพระธรรมจักร, คำสวดทำวัตรเช้า, คำสวดทำวัตรเย็น, คาถาแผ่เมตตา, คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช ฯลฯ........อ่านต่อ.......
....................................................................................................................................................................................
ขอเชิญตรวจสอบชื่อนามสกุล รับตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล ชื่อบริษัท ห้าง ร้านต่างๆ ตามหลักวิชาเลขศาสตร์ อายตนะ ทักษาปกรณ์ค้นหาสิ่งที่ท่านต้องการ

แสดงความคิดเห็นในสมุดเยี่ยม
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในสมุดเยี่ยม

1.e-mail 2.ที่บ้าน 3.โทรศัพท์ 4.จดหมาย

Copy right 2006 By The surawat191.com Team. All right reserved.Google Analytics

Hit Stat

สถิติเว็บไซต์FlashSanookGames

Update 11/28/17

Palungit   พลังจิต
 วัดโสมมนัสวิหาร
ทำดี
 วัดพุทธวิปัสสนา
ธรรมะไทย
วัดบุปผาราม
พระไทยเน็ต
คนดี
 เรือนธรรม :: บ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะ
พระไตรปิฎก
ไทยฮอตเว็บ... คัดสรรเว็บที่ดีที่สุดให้คุณ
ศาลาธรรม
บ้านเรือนไทย
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
โรงมหรสพทางวิญญาณ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
 บ้านธัมมะ
 วัดเกาะ
 ฟรีซีดี
วัดสัมมาชัญญาวาส
ดูจิต... ด้วยความรู้สึกตัว
 พุทธทาส
 วัดราชาธิวาสวิหาร
ธรรมะติดปีก
ข้าวจานน้อยของจิตใจ
 แหล่งรวม ปุจฉา-วิสัชชนา จากพระแท้
ธรรมจักร นานาสาระธรรม
วัดนางหงษ์
วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร
ธรรมะคิด
วัดในจังหวัดเชียงใหม่
ศาลาสาระ
นั่งสมาธิ สติปัฏฐาน พุทธกรรมฐาน
eXTReMe Tracker